DIUK HOME- תקנון אתר

השימוש והרכישה דרך האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן, המהווים הסכם מחייב בינך לבין diuk home  ו/או מי מטעמה. המשתמש באתר, מצהיר כי הוא מודע לכל תנאי השימוש באתר ומביע את הסכמתו לתנאים כאמור. להבהרה, לא יהיו למשתמש כל טענות תביעות או דרישות כנגד DIUK או מי מטעמה או כנגד צד שלישי.

הזמנות באתר רשאים לבצע בני 18 ומעלה אשר להם כתובת דואר אלקטרוני, בעלי כתובת מגורים וברשותם כרטיס אשראי בתוקף.

חברת DIUK אינה אחראית בכל צורה להרכבה של מוצרים שנרכשו באתר, אחריות זו הינה על הלקוח בלבד.

אנו מתחייבים לשמור על סודיות הלקוח, ומתחייבים לא להעביר את פרטי האשראי לצד ג' אלא בהוראת בית דין

 

מכירות

הזמנת מוצר המפורסם באתר תקפה רק לאחר קבלת אישור לעסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. במידה והעסקה לא אושרה יקבל המזמין הודעה על מנת שיפעל להסדרת התשלום.

ימי האספקה יחלו מיום אישור העסקה, במידה שהאישור לא יתקבל בתום 3 ימים ממועד ההודעה על אי אישור העסקה, חברת DIUK שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

חברת DIUK רשאית למנוע ממשתמש באתר את האפשרות לבצע הזמנה במקרה של חשד לשימוש האתר למקרים פלילים או רשלניים.

 

אספקת המוצרים

עם קבלת תשלום מלא עבור המוצרים וקבלת האישור מחברת האשראי, חברת DIUK תעשה כמיטב יכולתה לספק את המוצרים תוך 14 ימי עסקים (אלא אם סוכם אחרת). ימי אספקה ייחשבו ימי עסקים בלבד (לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד). אם מכל סיבה כלשהיא לא יוכל הלקוח לקבל את המוצרים במועד שתואם והאספקה תדחה, לא יוכל הלקוח לטעון שהמוצרים לא סופקו לו במועד.

חברת DIUK לא תישא כל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה כדוגמא במקרים של שביתות, תקלה במערכת מחשב, טלפונים, מלחמה, כוח עליון כדומת רעידת אדמה, שלג וכד). חברת DIUK אינה אחראית על עיכובים שנעשו על ידי צד שלישי (כדוגמת חברת משלוחים).

מחיר המשלוח בהתאם למיקום בארץ, המחיר למשלוח המוצר הינו בהתאם לתקנון חברת השליחויות. יתכנו שינויים בעלות המשלוח ובזמני האספקה לישובים מרוחקים מאזור המרכז לדוגמה: אילת, ים המלח, הגולן, יישובי הבקעה, ישובים הנמצאים מעבר לקו הירוק. כמו כן במקרים מיוחדים בזמן העמסה לבניינים ללא מעלית תחול תוספת תשלום.

 

בטול עסקה

ניתן להחזיר מוצר  בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר בפועל בכפוף להוראות הדין , שהמוצר ללא פגם וארוז באריזתו המקורית, ובלבד שלא נעשה בו שימוש. לא ניתן לבטל מוצרים שהוזמנו במיוחד עבור הלקוח ו/או הורכבו עבורו.

במידה ונמצא כי הלקוח זכאי לבטל את העסקה בהתאם לברור שתערוך חברת DIUK יחזיר הלקוח את המוצר למשרדי DIUK ורק עם קבלת המוצר שלם ללא פגם וארוז באריזתו המקורית, ושלא נעשה בו שימוש- יקבל הלקוח החזר / זיכוי כספי.

בעת ביטול העסקה מצד הלקוח תהיה החברה ראשית בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ -הנמוך מבין השניים. באם המוצר כבר יצא אל הלקוח בטרם הודיע הלקוח על ביטול העסקה וגם אם הלקוח טרם קיבל את המוצר, תהיה חברת DIUK רשאית לגבות מהלקוח עלויות דמי משלוח/ שליחות ועמלת חברת כרטיס האשראי.

במידה לאחר ביצוע רכישה יתברר כי המוצר אזל, תהיה חברת DIUK  רשאית לבטל את העסקה ולהחזיר ללקוח את מלוא התמורה.

חברת DIUK תהיה ראשית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא ובלבד שהחברה תחזיר ללקוח את  התשלום.

החזרת המוצר היא באחריות הלקוח, במשלוח או באופן עצמאי אלינו לרחוב אברבנל 88 ת"א בתיאום מראש עם החברה.

 

אחריות

התמונות המוצגות הן להמחשה בלבד ואין בהם כדי לחייב את DIUK בכל צורה שהיא. התכנים עשויים לכלול אי דיוקים או להיות שונם מן הריהוט בפועל כולל מידות מוצרים וצבעם.

אחריות DIUK מוגבלת לתקינות המוצרים ושלמותם עם פתיחת האריזה על ידי הלקוח.

במילוי הנתונים הנדרשים במסגרת תהליך ההזמנה מסכים המזמין כי תנאים אלה בלבד הם שיחולו. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין האמור בתקנון לבין האמור במודעת מוצר- תגבר הוראת התקנון.

 

זכויות

כל זכויות למידע, תכנים, תמונות, גרפיקה, סימני סחר, לוגו וכד', שייכים לחברת DIUK ואין לעשות כל שימוש מסחרי בזכויות אלו ,לרבות ההעתקה חלקית או מלאה, פרסום וההעברה לאחרים- ללא אישור חברת DIUK  מראש ובכתב.

 

אבטחת מידע

חברת DIUK  נוקטת בכל אמצעי הזהירות המקובלים לשמירה על סודיות המידע ונתוני כרטיסי האשראי. עם זאת קיים סיכון של חדירה לאתר ,חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות המערכות המשמשות את האתר. במקרים אלו שאינם בשליטת DIUK או בשל אירועים הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא עקיף או ישיר שיגרם למזמין באם המידע יאבד או יגיע לגורם עוין ויעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

מקום שיפוט, בכל מקרה של מחלוקת סמכות השיפוט תהא נתונה אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל אביב.

חברת DIUK שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים המפורטים בתקנון זה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי